Tre måter ikke å hanskes med fortiden på // Magnus Nebdal

En god og allmektig Gud // Magnus Nebdal

I mørket med Gud // Magnus Nebdal

Isak 1 – hvordan Gud frelser et menneske // Magnus Nebdal

Ismael – frelse ved gjerninger  // Magnus Nebdal

Lot – utenfor Guds grenser // Magnus Nebdal

Kalt ut // Magnus Nebdal

Tale: Opp ned ut // Magnus Nebdal

Tale: En evig nådepakt // Magnus Nebdal

Tale: Noahs dager // Magnus Nebdal