Om oss

Betel-hovedbildeBetel, Nærbø er en menighet bestående av mennesker som har tatt en personlig beslutning om å tro på Jesus og å følge ham. Hvorfor? Fordi vi har fått se og oppleve at han virkelig er livet og at han er alle menneskers redningsmann. Derfor kommer vi sammen på gudstjenester og andre samlinger for å takke ham for det og for å hjelpe hverandre på troens vei. Vårt ønske er at mange andre må få oppleve at Jesus bryr seg om dem og vil redde dem fra synd og død. For å vite mer om Jesus kan du i menyen over klikke på Opplev Jesus!

Vi driver både barne- og ungdomsarbeid. Fredager kl. 18.00 i partallsuker er det Fredagsklubb for alle barn til og med 7. klasse. På fredager kl.20.00 i oddetallsuker er det Alive ungdomsklubb for ungdommer fra 8.klasse og oppover.

For mer informasjon om våre møter klikk på Program i menyen over.

Ønsker du å ta kontakt med oss kan du klikke på Kontakt

Betel, Nærbø er en pinsemenighet og er tilknyttet pinsebevegelsen i Norge

Menighetens ledelse

Betel, Nærbø ledes av et eldsteråd med følgende medlemmer:

Magnus Nebdal (pastor)
Peder Jonassen (eldste)
Johan Varhaug (eldste)
John Arnt Sæstad (eldste)